WHATSAPP ile BİLGİ AL
0 (232) 375 44 42/ 0 (506) 027 89 50 / Her Gün 10.00 - 20.00

BİLSEM Hazırlık

İzmir Bornova Melisa Karan Sanat Merkezi
Bornova BİLSEM Hazırlık

BİLSEM SINAVLARINA HAZIRLIK

Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan, görsel algısı güçlü, farklı düşünebilen, düşündüğünü çizgi ile gösterebilen adayların çalışmasında

• bir olayı, hikâyeyi ya da metni görsel olarak betimleme ve kurgulama yeteneği

• görsel ve zihinsel algılama yetenekleri

• estetik kavrayış

• kâğıda doğru aktarma hususları

• oran orantı

• kompozisyon yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilme yetenekleri

ölçülür. Öğrenci çiziminde olaya farklı boyutlarda bakabilmeli ve hayal gücü ile kâğıdı doldurabilmelidir.

Kurumumuzda BİLSEM sınavına yönelik verdiğimiz görsel sanatlar eğitiminde öğrencinin sanatsal yaratıcılığı, özgün düşünme üretme becerisi geliştirilir; sanat yoluyla kendini ifade etme, sanatın özgünlük olduğunu kavrayabilme ve tasarıma yönelik hayal gücünü geliştirebilme gibi ilkeler göz önünde bulundurularak eğitimine katkı sağlanır.